HHSK en de Skadi Lustrumwedstrijden

Dit jaar zullen voor het eerst de Nationale Slotwedstrijden verroeid worden op de Willem-Alexander Baan te Zevenhuizen, gelegen in de Eendrachtspolder. Wat velen niet weten is dat deze olympische roeibaan in een groot waterbergingsgebied ligt, dat ingezet wordt als te veel regenwater stad en land bedreigt met wateroverlast. Doordat het klimaat verandert, ziet het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard steeds vaker hevige buien in korte tijd vallen.

Langs de Rotte staan vele gemalen die het te veel aan water uit de polders pompen naar de rivier de Rotte. Wanneer het hoofdgemaal aan het Oostplein in Rotterdam dat water niet snel genoeg kan verwerken, wordt de waterberging Eendragtspolder gebruikt om het regenwater tijdelijk te herbergen. Hier kan maar liefst 4 miljoen liter water worden geparkeerd!

Wateroverlast wordt voorkomen door het verminderen van tegels in de tuin, het aanbrengen van waterdoorlatende bestrating, het opvangen van regenwater op daken, het afkoppelen van daken van het riool, het hergebruik van regenwater en nog veel meer. Voor meer inspiratie kunt u terecht op https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/…/wat-kun-je-zel….

HHSK ondersteunt de Skadi Lustrum / NSRF Slotwedstrijden & NSK Roeien met het waterbewust maken van haar deelnemers en bezoekers.

Foto door Merijn Soeters.